Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Otwarcie wystawy Instytutu Prawa i Administracji oraz Departamentu Energii Jądrowej

Otwarcie wystawy Instytutu Prawa i Administracji oraz Departamentu Energii Jądrowej

W ramach projektu Aktywna Akademia finansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki, 21 października 2021 roku miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy: „Jak bezpiecznie przetwarzane i składowane są w Polsce odpady promieniotwórcze czyli 60-lat funkcjonowania Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie".

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Prawa i Administracji oraz Departament Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wystawę otworzył Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Pan dr hab. Marek Łukasik, prof. AP. Głos zabrali także: prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski – Zastępca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Prawa i Administracji, dr Tomasz Nowacki – adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji oraz Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także Krzysztof Madaj – Dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Różanie.
Zwiedzanie wystawy (w budynku przy ul. Arciszewskiego 22a) będzie możliwe dla wszystkich mieszkańców Słupska i regionu, w dniach od 22 października do 30 listopada 2021 roku w godz. od 8.00 do 18.00

 

Znajdziesz nas tutaj