Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Ogromny skuces naszych studentów

Ogromny skuces naszych studentów

W dniu 31 maja 2022 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego miał miejsce finał Ogólnopolskiej Olimpiady Historyczno – Prawnej im. prof. Michała Sczanieckiego wznowionej po okresie pandemii.

Drużyna reprezentująca Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku, złożona ze studentów pierwszego roku prawa (tryb stacjonarny) w składzie: Pan Aleksander Goździński i Pan Norbert Bruh – Dzieliński zajęła IV miejsce ex aequo ze studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. Uplasowaliśmy się bezpośrednio po reprezentantach Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś odpowiednio pierwsze i drugie miejsce przypadło Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetowi Warszawskiemu.

Znajdziesz nas tutaj