Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowy Doktor w Instytucie Prawa i Administracji

Nowy Doktor w Instytucie Prawa i Administracji

W dniu 16 grudnia 2021 roku Rada Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nadała Pani mgr Annie Skolimowskiej stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, specjalność prawo finansowe na podstawie obronionej w dniu 16 grudnia 2021 roku rozprawy zatytułowanej: Instrumentalizacja prawa własności nieruchomości w polskim prawie finansowym.

Funkcję promotora w przewodzie pełniła dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UŁ., zaś recenzentami zostali: prof. dr hab. Paweł Borszowski, dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK oraz dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW.

Nowej Pani Doktor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

 

Znajdziesz nas tutaj