Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowy Doktor nauk prawnych w IPiA

Nowy Doktor nauk prawnych w IPiA

W dniu 22 marca 2021 roku Rada Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Wrocławskiego nadała Panu mgr. Adamowi Ćwikle stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

na podstawie obronionej z wyróżnieniem w dniu 15 marca 2021 roku rozprawy zatytułowanej: Kwestia włościańska w polskiej myśli polityczno-prawnej ziem byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod panowaniem rosyjskim w XIX wieku ( do 1862 roku ). Funkcję promotora w tym przewodzie pełnił: prof.dr hab.dr h.c. Dariusz Szpoper, promotora pomocniczego: dr hab. Mikołaj Tarkowski, profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku, zaś recenzje sporządzili: dr hab. Marzena Dyjakowska, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  Jana Pawła II oraz dr hab. Cezary Błaszczyk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Panu dr. Adamowi Ćwikle serdecznie gratulujemy!

Znajdziesz nas tutaj