Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowe zarządzenie Dyrektora IPiA

Nowe zarządzenie Dyrektora IPiA

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Prawa i Administracji z dnia 3 czerwca 2020 roku

1. podany i zamieszczony na stronie internetowej Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku termin egzaminu /zaliczenia  wiąże zarówno studentów jak i egzaminatorów prowadzących zajęcia dydaktyczne w  tej jednostce organizacyjnej Uczelni 

2. zmiana terminu opublikowanego na stronie internetowej jest niedopuszczalna , poza sytuacjami o charakterze nadzwyczajnym. Ewentualną zgodę na dokonanie takiej czynności  w każdym wypadku musi wyrazić Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji, bądź umocowany do tego zastępca Dyrektora Instytutu Prawa i Administracji.

3. stałego  pełnomocnictwa  do czynności opisanej w punkcie 2. in fine udzielam zastępcy  Dyrektora Instytutu Prawa i Administracji do spraw Dydaktyki,  Panu dr. Marcinowi Gliczowi

4. w ciągu jednego dnia student może mieć wyznaczony wyłącznie jeden egzamin

5. przekazać  treść niniejszego zarządzenia Dyrektora Instytutu Prawa i Administracji  wszystkim nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia w Instytucie Prawa i Administracji, także spoza tej jednostki organizacyjnej Uczelni

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2020 roku.

Znajdziesz nas tutaj