Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowe publikacje pracowników IPiA

Nowe publikacje pracowników IPiA

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia zatytułowana: Kształtowanie się spółki akcyjnej a doświadczenia polskie. 

Wśród autorów poszczególnych rozdziałów znaleźli się pracownicy Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku. Prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper przedstawił zagadnienie: Spółka akcyjna w Rosji – u początków instytucji (do 1835 r.), dr hab. Przemysław Dąbrowski, prof. AP przygotował rozdział: Wileński Bank Handlowy Spółka Akcyjna (1873-1939) – struktura i działalność w okresie 20-lecia międzywojennego, dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP opracował temat: Spółka akcyjna w poglądach prawniczych Gabriela Szerszeniewicza (1863-1912). Przyczynek do historii prawa handlowego w Imperium Rosyjskim, a rozdział zatytułowany: Akcyjna Królewska Fabryka Płótna w Łowiczu, czyli przykład trudnych początków kompanii handlowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów napisał dr Oskar Kanecki.

Książka została wydana w ramach serii Monografie prawnicze. Zasadniczym celem tej wieloautorskiej publikacji było ukazanie ewolucji rozwiązań prawnych właściwych instytucji spółki akcyjnej wobec jej ponaddwuwiekowej tradycji na ziemiach polskich. Ujęcie historycznoprawne zestawiono z refleksjami poświęconymi współczesnym problemom.
 

Znajdziesz nas tutaj