Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowe czasopismo w IPiA - "Annales Pomorienses. Ius".

Nowe czasopismo w IPiA - "Annales Pomorienses. Ius".

Od lutego 2021 roku w Instytucie Prawa i Administracji APSL funkcjonuje nowe czasopismo naukowe pt.: "Annales Pomorienses. Ius".

Czasopismo będzie wydawane raz do roku przez Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pierwszy numer planowany jest na 2022 rok. Profil czasopisma obejmuje dwa podstawowe działy: nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji (prawo administracyjne). Na jego łamach ukazywać się będą zatem artykuły zarówno z zakresu nauk historyczno-prawnych, teorii i filozofii prawa, dogmatyki prawa, nauki o administracji, prawa samorządu terytorialnego, legislacji administracyjnej, czy prawa ochrony środowiska. Serdecznie zapraszamy do publikowania artykułów naukowych w pierwszym numerze czasopisma.

Znajdziesz nas tutaj