Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Najnowsze publikacje naszych pracowników w czasopismach naukowych za 100 pkt.

Najnowsze publikacje naszych pracowników w czasopismach naukowych za 100 pkt.

Na łamach czasopisma naukowego „Studia nad Faszyzmem i Autorytaryzmem” (100 pkt.) ukazały się artykułu pracowników naukowych Instytutu Prawa i Administracji.

Prof. dr. hab. dr h.c. Dariusz Szpoper opublikował tekst zatytułowany: „Michaił Katkow — u początków myśli politycznej apologety rosyjskiego samodzierżawia”, a dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. ucz. jest autorem pracy pod tytułem: "Pomiędzy relacyjnością a ambiwalentnością. Rozwój idei własności i wolności w warunkach politycznych samodzierżawia rosyjskiego w XIX wieku jako lejtmotyw w twórczości naukowej Richarda Pipesa".

Z kolei w periodyku „Politeja” (100 pkt.) ukazał się artykuł prof. dr. hab. Przemysława Dąbrowskiego, pod tytułem: „Stopień doktora praw w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce – regulacje prawne oraz postulaty Wydziałów Prawa”.

https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4039

Zapraszamy do lektury!

Znajdziesz nas tutaj