Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Monografia dr. Łukasza Młynarkiewicza

Monografia dr. Łukasza Młynarkiewicza

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Arche ukazała się monografia dr. Łukasza Młynarkiewicza – adiunkta w Instytucie Prawa i Administracji – zatytułowana: „Decyzja zasadnicza w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej”.

 

Monografia została poświęcona decyzji zasadniczej jako szczególnej instytucji prawnej, uregulowanej w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Stanowi ona novum w krajowym porządku prawnym i jak dotąd konstrukcja ta nie została szczegółowo omówiona w polskiej literaturze prawniczej. Podstawowym celem pracy jest kompleksowa analiza teoretyczna i praktyczno-normatywna tej decyzji na tle systematyki prawnych form działania organów administracji publicznej, z uwzględnieniem dorobku teorii prawa i postępowania administracyjnego.

 

Łukasz Młynarkiewicz - doktor nauk prawnych, radca prawny, dyplomant International School of Nuclear Law na Uniwersytecie w Montpellier we Francji. Adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku. W latach 2018-2019 Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Sekretarz Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Legislacji International Nuclear Law Association (INLA). W maju 2020 r. powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na pięcioletnią kadencję.

 

Znajdziesz nas tutaj