Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Międzynarodowe Konferencje Naukowe IPiA

Międzynarodowe Konferencje Naukowe IPiA

21 i 22 października 2021 roku odbyły się w Instytucie Prawa i Administracji dwie konferencje naukowe w trybie online.

Pierwszego dnia miała miejsce I międzynarodowa konferencja naukowa, zatytułowana: „Ochrona Wolności i Prawo Karne”. W konferencji tej wzięło udział ponad 30 prelegentów z 3 kontynentów, 8 państw, oraz ponad 20 ośrodków naukowych i w jej trakcie poruszone zostały tematy z zakresu szeroko pojętego prawa karnego. Wydarzenie rozpoczęło się przemówieniem prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Dariusza Szpopera na sesji plenarnej, po czym swoje referaty wygłosiło kilku prelegentów. Po przerwie rozpoczęły się panele językowe: rosyjski, angielski oraz polski. Panelowi rosyjskiemu przewodniczył prof. Nikolai Stoiko, panelowi angielskiemu prof. Filip Ciepły, a panelowi polskiemu najpierw prof. Krzysztof Wiak, a po krótkiej przerwie prof. Krystyna Szczechowicz.
Drugiego dnia z kolei, odbyło się – współorganizowane przez Wydział Prawa Tbilisi State University oraz Gdańską Szkołą Wyższą - IX Colloquium polsko-gruzińskie, pod tytułem: „Kształtowanie się systemów prawnych ‒ ewolucja czy rewolucja? Aspekt historycznoprawny i dogmatycznoprawny”. Obrady otworzył prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski, a następnie głos zabrali prelegenci z Polski i Gruzji.

 

Znajdziesz nas tutaj