Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Konkurs Dyrektora Instytutu Prawa i Administracji z wiedzy o prawie cywilnym

Konkurs Dyrektora Instytutu Prawa i Administracji z wiedzy o prawie cywilnym

Chcesz sprawdzić swoją wiedzę z prawa cywilnego, chcesz odbyć staż w Departamencie Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku, a może w Urzędzie Skarbowym w Słupsku?

Nie zwlekaj, już teraz zarejestruj się weź udział w konkursie z wiedzy o prawie cywilnym.

Do konkursu może przystąpić student/ka IPiA, bez względu na rok, kierunek czy specjalizację. Test jednokrotnego wyboru (30 pytań) będzie obejmować wybrany zakres materiału z prawa cywilnego.

Zwycięzca, poza nagrodami książkowymi i certyfikatem, będzie mógł wybrać jeden ze staży w: Departamencie Energii Jądrowej w Warszawie (2 miesiące), Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku (2 tygodnie) lub Urzędzie Skarbowym w Słupsku (2 tygodnie), w dowolnym terminie, z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej.  

Osoba, która zajmie drugie miejsce, będzie mogła wybrać jeden z dwóch pozostałych staży, a także otrzyma certyfikat oraz nagrody książkowe.

W ramach trzeciego miejsca przypadnie pozostały staż, certyfikat oraz nagrody książkowe.

Zarejestruj się już teraz: przemyslaw.dabrowski@apsl.edu.pl (prosimy o podanie: imienia i nazwiska, kierunku i roku studiów, a także adresu mailowego, w terminie do 10 kwietnia 2022 roku).


Konkurs odbędzie się w siedzibie IPiA w czwartek 28 kwietnia 2022 roku o godz. 17.30.

Zakres materiału:

1) część ogólna prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień:
- przedmioty stosunków cywilnoprawnych,
- czynności prawne (m.in. zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli),
2) wybrane zagadnienia prawa rzeczowego, tj.:
- nabycie i utrata własności,
- ochrona własności,
- posiadanie (m.in. ochrona posiadania),
3) wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, tj.:
- zawarcie i unieważnienie małżeństwa,
- prawa i obowiązki małżonków (art. 23-30 k.r.o.),
- separacja sądowa; rozwód.
Akty prawne:
- ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 1740, ze zm.)
- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 1359).
Literatura:
1) J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2020
2) A. Brzozowski, W.J. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe, Warszawa 2021
3) J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

 

Komisja konkursowa w składzie:
prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski
dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. ucz.
dr hab. Marcin Glicz, prof. ucz.
dr Anita Lutkiewicz-Rucińka
mgr Natalia Pliszka

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres: przemyslaw.dabrowski@apsl.edu.pl 

Znajdziesz nas tutaj