Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Konferencja naukowa w Tbilisi

Konferencja naukowa w Tbilisi

Informujemy, że 18 X 2022 r. na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi miało miejsce X Colloquium polsko-gruzińskie, którego tytuł brzmiał: „The legal system – evolution or revolution”.

W konferencji udział wzięli: JM Rektor AP dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper, prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski, dr Oskar Kanecki (referat: Конституция 3 мая в Великом княжестве Литовском – революция или эволюция?) i lic. Hubert Rafałowski (referat: The Duchy of Warsaw and the Kingdom of Poland - systemic evolution, revolution and counter-revolution).
W trakcie pobytu w Tbilisi, JM Rektor AP dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP podpisał również porozumienie, co do wspólnego wydawania przez Instytut Prawa i Administracji AP, wraz z Wydziałem Prawa Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi, rocznika prawniczego pod tytułem: „Journal of Polish-Georgian Law” (https://jpgl.apsl.edu.pl/jpgl).

 

Znajdziesz nas tutaj