Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Kolejny Doktor Habilitowany w IPiA

Kolejny Doktor Habilitowany w IPiA

W dniu 21 grudnia 2020 r. Rada Dyscypliny Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadała Panu dr. Marcinowi Gliczowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.
 

Serdecznie Panu Doktorowi Habilitowanemu gratulujemy !

Znajdziesz nas tutaj