Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
IX COLLOQUIUM POLSKO-GRUZIŃSKIE

IX COLLOQUIUM POLSKO-GRUZIŃSKIE

Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Gdańska Szkoła Wyższa organizują w dniach 21-22 października 2021 roku – w formie zdalnej - IX Colloquium polsko-gruzińskie, pod tytułem: „Kształtowanie się systemów prawnych ‒ ewolucja czy rewolucja? Aspekt historycznoprawny i dogmatycznoprawny”.

Formuła spotkania przewiduje stworzenie naukowego panelu dyskusyjnego połączonego z prezentacją wykładów i referatów w językach: angielskim lub rosyjskim. Organizatorzy konferencji planują także wydanie artykułów pokonferencyjnych, które zostaną opublikowane na łamach wychodzącego w IPiA czasopisma naukowego, rocznika: „Journal of Polish-Georgian Law” (https://pia.apsl.edu.pl/instytut-prawa-i-administracji/czasopisma/journal-of-polish-georgian-law).

Osoby zainteresowane udziałem w Kolokwium proszone są o przesłanie tematu wystąpienia (w języku angielskim lub rosyjskim) do dnia 24 września 2021 roku na adres: przemyslaw.dabrowski@apsl.edu.pl

Tradycja kolokwiów polsko-gruzińskich sięga 2009 roku, kiedy to dzięki staraniom prof. dr. hab. dr. h.c. Dariusza Szpopera odbyło się pierwsze kolokwium na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu imienia Ivane Javakhishvili w Tbilisi. Cykliczne spotkania odbywają się naprzemiennie w Polsce oraz w Gruzji. Z uwagi na wciąż niepewną sytuację epidemiologiczną, tegoroczne kolokwium po raz pierwszy odbędzie się w formie zdalnej.

Znajdziesz nas tutaj