Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Institute of Law and Administration

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

mgr Piotr Skorek

master of law

email: piotr.skorek@apsl.edu.pl

1.    Main research areas:

History of political and legal thought

Civil Procedure

Commercial law

2.    The most important scientific publications:

1.    „Wadliwe czynności organów osoby prawnej, a możliwość zastosowania wobec nich analogii z czynności dokonywanych przez pełnomocnika” opublikowany w Kortowskim Przeglądzie Prawniczym, nr 4/2016, Olsztyn 2016, ISSN 2300-4673
2.    „Odpowiedzialność cywilno-prawna zawodnika za niewykonanie kontraktu” materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne Wyzwania Prawa Cywilnego i Karnego” UWM Olsztyn 2016
3.    „Wykonywanie Kary Kryminalnej w II RP” materiały z konferencji „Cele wykonywania kary izolacyjnej” UWM Olsztyn 2017 
4.    „The impact of morality on the state of law according to Lon Luvois Fuller’s Concept” opublikowany w publikacji pokonferencyjnej „Нравственные императивы в праве, науке и культуре” (Moralne Imperatywy w Prawie, Nauce i Kulturze), Biełgorod  2017 r. (Rosja)
5.    „Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody powstałe podczas przeszukania” opublikowany w KPP Monografie Blaski i cienie przeszukania. Węzłowe problemy procesowo kryminalistyczne, Olsztyn 2018, ISBN: 978-83-65992-18-5

Znajdziesz nas tutaj