Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Institute of Law and Administration

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

mgr Anna Skolimowska

master of law

email: anna.skolimowska@apsl.edu.pl

1. Main research areas:

financial law

tax law

real estate law

2. The most important scientific publications:


1.    Skolimowska A., Charakterystyka, klasyfikacja i funkcje instrumentów finansowych, Ełk 2019 r., Civitas Et Lex nr 2/2019,         
2.    Skolimowska A., Podatek od transakcji finansowych, Olsztyn 2017, [w] Prawo rynku finansowego jako nowa specjalizacja badawcza, p-ISBN 978-83-947769-9-2
3.    Lemonnier M., Skolimowska A., Opodatkowanie przychodów powstałych z pochodnych instrumentów finansowych, Olsztyn 2016, [w] Prawo a ekonomia - alianse w budowie efektywnego państwa, p-ISBN: 978-83-62383-79-5
4.    Skolimowska A., Ryzyko inwestowania na rynku finansowym, Olsztyn 2015, Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania Olsztyn 27 -28 Kwietnia 2015, p-ISBN: 978-83-63040-29-1
5.    Skolimowska A., Ujęcie ekonomiczne i prawne deficytu budżetowego, Olsztyn 2015, Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania Olsztyn 27 -28 Kwietnia 2015, p-ISBN: 978-83-63040-29-1
6.    Skolimowska A., Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, Olsztyn 2015, W: XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania Olsztyn 27 -28 Kwietnia 2015, p-ISBN: 978-83-63040-29-1
7.    Praszkiewicz A., Skolimowska A., Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego, Olsztyn 2015, Kortowski Przegląd Prawniczy. Nr 3/2015, ISSN 2300-467 

Znajdziesz nas tutaj