Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Institute of Law and Administration

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

mgr Anna Patalon

master of law

email: anna.patalon@apsl.edu.pl

1. Main research areas

philosophy of state and law

political philosophy

history of political and legal ideas

issues of justice and equality and the ideological assumptions of the kibbutz movement

2. The most important scientific publications

- Spory o uniwersalizm. Rzecz o imperializmie praw człowieka, erze nowych krucjat i ekspansji demokracji. Problemy z moralną legitymizacją współczesnych interwencji zbrojnych, [w:] Tolerancja i edukacja, red. M. Patalon, Gdańsk 2008.

- Podstawy prawne współpracy państwa z Kościołami i związkami wyznaniowymi w obszarze pomocy społecznej w Polsce, [w:] Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Toruń 2014.

- Zasada równości wobec prawa w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, [w:] Nierówności społeczne. W trosce o otwarcia horyzontów edukacji, red. K. Błasińska, S. Pasikowski, G. Piekarski, J. Ratkowska-Pasikowska, Gdańsk 2015.

 

Znajdziesz nas tutaj