Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Institute of Law and Administration

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Tomasz Nowacki

doctor of law

email: tomasznowacki@me.gov.pl

1.    Main research areas:

administrative law

nuclear energy law
legislation

2.    The most important scientific publications:

 

1)    T. Nowacki (2018), Ograniczenie autonomii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, Przegląd Sejmowy 2018, nr 4, s. 53-73. 
2)    T. Nowacki (2018), Ewolucja prawnego statusu organów nadzorujących bezpieczeństwo wykorzystywania energii jądrowej w Polsce, Zeszyty Prawnicze UKSW 2018, nr 3, s. 115-149.
3)    T. Nowacki (2017), On legal requirements for the construction of high temperature reactors in Poland, atw – International Journal for Nuclear Power 2017, nr 8/9, s. 520-527. 
4)    T. Nowacki (2017), Możliwość uznania standardów bezpieczeństwa MAEA za źródło prawa w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (w:) P. Kapusta et. al. (red.), Księga pamiątkowa w czterdziestolecie pracy naukowej prof. B. Banaszaka, Legnica 2017.
5)    T. Nowacki (2017), The 2016 amendment of the Polish Atomic law, Nuclear Law Bulletin 2016, nr 2, s. 68-69.
6)    T. Nowacki (2016), Decision of the Masovian Voivode of 28 December 2015 on legality of the referendum in the Commune of Różan regarding a new radioactive waste repository, Nuclear Law Bulletin 2016, nr 1, s. 76-78.
7)    T. Nowacki (2016), Niezależność organów dozoru jądrowego na tle prawa międzynarodowego, europejskiego i konstytucyjnego, ss. 290, rozprawa doktorska.
8)    T. Nowacki (2015), Polski program jądrowy, Energia Elektryczna 2015, nr 5, s. 14-18.
9)    T. Nowacki (2015), Decision of the Masovian Voivode of 3 July 2015 concerning the legality of the local referendum in the Commune of Różan regarding a new radioactive waste repository, Nuclear Law Bulletin 2015, nr 2, s. 72-75.
10)    T. Nowacki (2015), Certain provisions of the Regulation of the Minister of Health found unconstitutional, Nuclear Law Bulletin 2015, nr 2, s. 75-78.
11)    T. Nowacki (2014), Prawne gwarancje niezależności dozoru jądrowego w Polsce (w:) I. Ramus (red.) Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy publicznoprawne i ekonomiczne, Kielce 2014, s. 285-318.
12)    T. Nowacki (2014), Nuclear Power Programme for Poland – Establishing the Legal Framework (w:) Raetzke C. (red.), Nuclear Law in the EU and Beyond, Baden-Baden 2014, s. 121-166.
13)    T. Nowacki (współautor) (2012), Survey of licensing procedures for new nuclear installations in EU countries, Bruksela 2012, ss. 146.
14)    T. Nowacki (2012), Polskie prawo a energetyka jądrowa, Miesięcznik Kapitałowy 2012, nr 1, s. 50-52.
15)    T. Nowacki (2012), Niezależność organów dozoru jądrowego. Próba rekonstrukcji zakresu pojęciowego (w:) K. Jeleń, Z. Rau (red.), Energetyka jądrowa w Polsce, Warszawa 2012, 580-617.
16)    T. Nowacki (2012), Niezależność organizacji wsparcia technicznego w procesie nadzoru i kontroli elektrowni jądrowych, Postępy Techniki Jądrowej 2012, nr 2, s. 24-40.
17)    T. Nowacki (2012), Budowa obiektów energetyki jądrowej (w:) A. Walaszek-Pyzioł (red.), Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego, Kraków 2012, s. 195-217.

Znajdziesz nas tutaj