Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Institute of Law and Administration

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Oskar Kanecki

doctor of law

email: oskar.kanecki@apsl.edu.pl

1.    Main research areas

History of the Polish political system and law (in particular the system and functioning of the judiciary of the Polish-Lithuanian Commonwealth

2.    The most important scientific publications

Books:

- O. Kanecki, Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572-1764), Sopot 2020.

Articles and monographs:

- О. Канецкий, Каптуровые суды Великого княжества Литовского, [w:] „Вестник Санкт-Петербургского университета. Право”, Т. 11, Вып. 2, Санкт-Петербург 2020;
- O. Kanecki, Akcyjna Królewska Fabryka Płótna w Łowiczu, czyli przykład trudnych początków kompanii handlowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, [w:] Kształtowanie się spółki akcyjnej a doświadczenia polskie, red. M. Michalski, Warszawa 2020;
- O. Kanecki, D. Szpoper, Wieże a wymiar sprawiedliwości Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku, [w:] Administracja Bezpieczeństwa Publicznego - Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa publicznego, Elbląg 2019;
- O. Kanecki, Wpływ wojny z Rosją na kształt i funkcjonowanie sądownictwa na terenie Wilna w latach 1655-1660, [w:] „Miscellanea Historico-Iuridica”, t. XVII, z. 1, Białystok 2018;
- O. Kanecki, Recepcja urzędu dzieckiego z Rusi do struktur państwowych Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, red. D. Szpoper, P. Dąbrowski, Gdańsk-Olsztyn 2017;
O. Kanecki, Sejmiki zwoływane sposobem wojewódzkim jako szczególna forma samorządu stanowego w Wielkim Księstwie Litewskim, [w:] „Miscellanea Historico-Iuridica”, t. XV, z. 1, Białystok 2016;
- O. Kanecki, The deeds of the regional councils of the Grand Duchy of Lithuania, [w:] „Polish-Georgian Law Review”, nr 1/2015, Olsztyn 2015;
- O. Kanecki, Reforma sądownictwa w Wielkim Księstwie Litewskim (1564-1566), [w:] „Kortowski Przegląd Prawniczy”, nr 4/2015, Olsztyn 2015.

 

Znajdziesz nas tutaj