Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Institute of Law and Administration

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Marcin Glicz

Habilitated doctor of legal sciences

email: marcin.glicz@apsl.edu.pl

1.    Main research areas:

Commercial law

Financial law

Private international law

2.   The most important scientific publications: 

- Infrastruktura międzynarodowego obrotu instrumentami finansowymi w: S. Włodyka, A. Szumański, System prawa handlowego, t. 4, wyd. 2 (red.) M. Stec, Warszawa 2016, wyd. C.H. Beck przy współpracy z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie, s. 1555 – 1574, ISBN: 978-83-255-8755-0;

- Tendencje unifikacyjne w prawie międzynarodowego obrotu instrumentami finansowymi w: S. Włodyka, A. Szumański, System prawa handlowego, t. 4, wyd. 2 (red.) M. Stec, Warszawa 2016, wyd. C.H. Beck przy współpracy z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie, s. 1575 – 1590, ISBN: 978-83-255-8755-0;

- Ustalanie prawa właściwego dla stosunków międzynarodowego obrotu papierami wartościowymi w: S. Włodyka, A. Szumański, System prawa handlowego, t. 4, wyd. 2 (red.) M. Stec, Warszawa 2016, wyd. C.H. Beck przy współpracy 
z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie, s. 1591 – 1622, ISBN: 978-83-255-8755-0;

- Papiery wartościowe w: Z. Radwański (red.) System prawa prywatnego. Prawo prywatne międzynarodowe, t. 20B (red. tomu M. Pazdan), Warszawa 2015, wyd. C.H. Beck przy współpracy Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie, 
s. 1001 – 1045, ISBN: 978-83-2556289-2;

- M. Glicz, Komentarz do Art. 151 – 161a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Informacje poufne), w: M. Wierzbowski, L. Sobolewski P. Wajda, (red.) Komentarz do prawa rynku kapitałowego, wyd. 3, wyd. C.H. Beck Warszawa 2019, s. 1409 – 1419, ISBN: 978-83-812-8565-0;

- Komentarz do art. 175-192 i 194-202 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń 
i wykonywanie działalności reasekuracyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne zakłady reasekuracji) w: P. Wajda, M. Szczepańska (red.), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 622 – 666 i 678 – 689, ISBN: 978-83-8092-597-7;

- Klauzula udziału własnego w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki akcyjnej w: E. Bagińska, W. Mogilski, M. Wałachowska, M.P. Ziemiak (red.) O dobre prawo dla ubezpieczeń. Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, Toruń 2019, s. 383 – 402, ISBN: 978-83-7285-841-2; 

- Interes spółki publicznej a obowiązek ujawniania informacji poufnych w: A. Olejniczak, T. Sójka (red.) Societas et Obligationes – Tradycja, Współczesność, Przyszłość, Księga Jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Poznań 2018, s. 127 – 138, ISBN: 978-83-232-3366-4;

- Odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów spółek kapitałowych z perspektywy ochrony ubezpieczeniowej w: K. Bilewska (red.) Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, Warszawa 2018, s. 188 – 199, ISBN: 978-83-8124-610-1;

- M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak, M. Glicz, Supporting Elderly Persons in Polish Family and Succesion Law, w: M. Brinig (red.) International Survey of Family Law 2018, Cambridge, Antwerp, Chicago 2018, s. 425 – 439. ISBN: 978-1-78068-663-9;

- Weksel międzynarodowy według Konwencji UNCITRAL a regulacje prawa polskiego w: J. Mojak, J. Widło, A. Żywicka (red.), Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. W 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r., Lublin 2016, s. 101 – 113, ISBN: 978-83-64527-51-7;

- Obowiązek deklaracji ryzyka w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej w: B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych, Warszawa 2015, s. 320 – 332, ISBN: 978-83-264-9470-3;

 

Znajdziesz nas tutaj