Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Institute of Law and Administration

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Łukasz Młynarkiewicz

doctor of law

email: lukasz.mlynarkiewicz@apsl.edu.pl

1.    Main research areas:

administrative procedure

Energy law

Atomic Law

Environmental protection law, environmental impact assessment

2.    The most important scientific publications:


1)    Młynarkiewicz Ł. (2019), Discussion Report of the Fourth Working Session. Recent developments in international nuclear law [w:] U. Feldmann, Ch. Raetzke, M. Ruttloff (red.), Nuclear Law in Motion, wyd. Nomos Publishers, Baden-Baden, s. 209-213.
2)    Młynarkiewicz Ł. (2016), Discussion Report of the Fourth Working Session – Nuclear Liability [w:] News from the Front Lines of Nuclear Law. Aus der Werkstatt des Nuklearrechts, red. Ch. Raetzke, A. Frank, Ulrike Feldmann, wyd. Nomos Publishers, Baden-Baden 2016, s. 359-365.
3)    Młynarkiewicz Ł. (2015), Legal dimensions of the concept of good administration in the European Union [w:] Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1, red. J. Sługocki, Szczecin 2015, s. 41-49.
4)    Młynarkiewicz Ł. (2015), Odmowa udostępniania informacji publicznej przetworzonej [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 464-479.
5)    Młynarkiewicz Ł., Skóra A. (2015), Problem dyskrecjonalności organu administracji publicznej a wyznaczanie współuczestników w sprawach o ustalenie warunków zabudowy [w:] Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, red. K. Ziemski, M. Jędrzejczak, Poznań 2015, s. 139-152.
6)    Młynarkiewicz Ł. (2014), Discussion Report of the Second Working Session – Nuclear New-Build [w:] Nuclear Law in the EU and Beyond – Atomrecht in Deutschland, der EU und Weltweit, red. Ch. Raetzke, wyd. Nomos Publishers, Baden-Baden 2014, s. 275-277.
7)    Młynarkiewicz Ł. (2014), Postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce [w:] Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy publicznoprawne i ekonomiczne, red. I. Ramus, Kielce 2014, s. 319-341.
8)    Młynarkiewicz Ł. (2014), Zadania własne gminy oraz pozycja organu wykonawczego wobec planowania energetycznego na obszarze gminy [w:] Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 231-255.
9)    Młynarkiewicz Ł. (2014), Regulacje samorządowe oraz przykłady dobrych praktyk w obszarze konsultacji społecznych w Polsce i za granicą [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 803-820.
10)    Młynarkiewicz Ł., Skóra A. (2013), European Administrative Space: The Place of Polish Public Administration After Accession to the EU [w:] Akdeniz IIBF Dergisi – Akdeniz University’s Journal of Faculty of Economics & Administrative Science, t. 13, nr 25, Antalya 2013, s. 262-280.
11)    Młynarkiewicz Ł. (2013), Public awareness and stakeholder engagement in India’s nuclear energy regulatory process [w:] International Jorunal of Nuclear Law, tom 4, nr 1 (78), wyd. Inderscience Publishers, UK 2013, s. 78–94.
12)    Młynarkiewicz Ł., Rybicki M. (2012), Strategie działania Think Tanków, czyli o różnych formach komunikacji ze społeczeństwem [w:] Zagadnienie Think Tanków w ujęciu interdyscyplinarnym, red. T. Bąkowski, J. Szlachetko, Gdańsk 2012, s. 221-233.
13)    Młynarkiewicz Ł. (2010), Sądownictwo wojskowe w dobie II Wojny Światowej, czyli o losach podziemnej Temidy Polskiego Państwa Podziemnego [w:] Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych, tom II, z. 2, Toruń 2010, s. 4-11.

 

Znajdziesz nas tutaj