Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Institute of Law and Administration

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP

Habilitated doctor of legal sciences

email: mikolaj.tarkowski@apsl.edu.pl

1. Main research areas

 

History of the legal practices

History of science and teaching law

Legal status of Poles in the Russian Empire

History of property law in the 19th and 20th centuries

School administration and legal status of the Roman Catholic Church in the Russian Empire

 

2. The most important scientific publications

Books:

 

- Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855-1881). Studium historyczno-prawne, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-88445-86-6;

- Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-89762-63-4;

- Adwokatura wileńska 1918-1939. Studium historyczno-prawne, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-88445-53-8.

Articles (selected):

 

- Lew Szestow i jego krytyczne spojrzenie na bolszewizm. Przyczynek z zakresu historii doktryn polityczno-prawnych, [w:] Rok 1917 w Rosji: carat-rewolucja-nowa rzeczywistość, red. B. Garczyk, Piotr Repczyński, Toruń 2019, ISBN 978-83-66220-08-9;

- Wybrane aspekty sekwestrowania i konfiskowania majątków ziemskich na północno-zachodnich krańcach Imperium Rosyjskiego po 1863 roku, [w:] Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, red. D. Szpoper, P. Dąbrowski, Gdańsk-Olsztyn 2017, ISBN 978-83-89762-89-4;

- Profesor Iwo Jaworski – wileński historyk prawa (1922-1939), [w:] Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. Rocznicę śmierci Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, red. D. Szpoper, P. Dąbrowski, Gdańsk-Olsztyn 2016, ISBN: 978-830-89762-76-4;

- Антикоммунистические взгляды Чеслава Милоша, [w:] Выбор пути развития: польский и российский исторический опыт конца столетия, red. L. Gorizontow, Moskwa 2016, ISBN: 978-5-9606-0136-8;

- Kontrola konstytucyjności aktów prawnych – perspektywa lat dwudziestolecia międzywojennego i współczesna, [w:] Państwo dobrze urządzone, [współautor: A. Korzeniewska-Lasota], red. J. Zieliński, Gdańsk 2015, ISBN:978-83-89762-67-2;

- The legal status of the Jews of the western provinces of Russian Empire in the nineteenth century – sketch of the issue, [w:] Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня основания Южного федерального университета. РАЗВИТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ: ЕДИНСТВО ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ. Сборник тезисов, red. I. P. Zinowiew, t. 1, Ростов-на-Дону 2015, ISBN: 978-5-9275-1680-3;

- Nauka i nauczanie prawa cywilnego materialnego i formalnego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939), [w:] Historia testis temporum, lux veritas, vita memoriae, nuntia vetustatis. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu, red. E. Kozerska, M. Maciejewski, P. Stec, Opole 2015, ISBN: 978-83-7395-661-2.

- Stan wojenny w prowincjach północno-zachodnich Imperium Rosyjskiego i jego wpływ na status prawny poddanych cesarza Aleksandra II (1855−1881), [w:] ,,Czasopismo Prawno-Historyczne” Poznań 2019, t. LXXI, z. 1;

- U źródeł polityki generał-gubernatora wileńskiego hrabiego Michaiła Nikołajewicza Murawjowa wobec kwestii chłopskiej i osadnictwa rosyjskiego na Litwie (1863-1865), [w:] ,,Czasopismo Prawno-Historyczne” Poznań 2017, t. LXIX, z. 1;

- Prawo autorskie jako element kultury prawnej. Ochrona własności literackiej, artystycznej i muzycznej w Imperium Rosyjskim w poglądach Włodzimierza Spasowicza, [w:] ,,Miscellanea Historico-Iuridica”, t. XV, z. 2, Białystok 2016;

- Szlachta Kraju Północno-Zachodniego w służbie imperatora rosyjskiego. Rys poświęcony poglądom politycznym hrabiego Ignacego Korwin-Milewskiego, [w:] ,,Studia Iuridica Lubliniensia”, t. XXV, nr 3, Lublin 2016;

- System przedstawicielski w pogldąch Borysa Cziczerina, [w:] ,,Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, nr 2, Opole 2016;

- Statutes of Casimir the Great – the monument of medieval law culture in Poland, [w:] ,,Polish-Georgian Law Review”, no 1, Olsztyn 2015;

- Паскевич Иван Федорович — наместник Царства Польского (1832–1856), [w:] ,,Вестник юридического факультета Южного федерального университета”, nr 2, Ростов-на-Дону 2015;

- The reception of juridicial reform of AlexanderII in the Polish Kingdom in 1876, ,,Encyclopedy of Law. Scientific and Theoretic Journal”, nr 2, Moscow 2014;

- Очерк истории уголовного права в Варшавском Герцогстве (1807-1815) и Царстве Польском [współautor D. Szpoper], ,,Encyclopedy of Law. Scientific and Theoretic Journal”, nr 2, Moscow 2014;

- Historic-legal trend in the research activities of Izaak Lewin in the interwar period in Poland.  Sketch to scientific biography, ,,Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej”, t. 14, Gdańsk 2014;

- Poglądy społeczno-polityczne Waleriana Wróblewskiego. Szkic do obrazu działalności politycznej rodziny Wróblewskich, ,,Studia Prawnoustrojowe”, t. 26, Olsztyn 2014;

- The Development of the Legal Profession of the North-Western Provinces of Russian Empire in the Nineteenth and early Twentieth Century, ,,Journal on European History of Law”, 2, London 2014;

- Czeslaw Milosz against the Communist System – contribution to the discussion, ,,Journal on European History of Law”, nr 1, London 2014;

- Additional Article from 13 February 1825. Institution of completing the Constitution of the Kingdom of Poland from 1815, ,,Journal on European History of Law”, nr 2, London 2013;

- Participations of Vilnius advocates in the works of lawyers association and legal organizations operating in the interwar period in Poland, ,,Journal on European History of Law”, nr 1, London 2013;

- Główne kierunki pracy badawczej profesorów Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, ,,Przegląd Wschodni” z. 4, Warszawa 2011;

- Rada Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939), ,,Studia Iuridica Toruniensia”, t. VII, Toruń 2010;

- Adwokatura wileńska w latach 1918-1922, ,,Palestra”, nr 7-8, Warszawa 2009;

- Prawo publiczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, „Zeszyty Prawnicze”, nr 9.1, Warszawa 2009.

 

Znajdziesz nas tutaj